ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 เมษายน 2564

ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 เมษายน 2564

ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 เมษายน 2564
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการออกรางวัลสลาก ธ.ก.ส.  สลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 ครั้งที่ 32 ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 14 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ครั้้งที่ 38 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ครั้งที่ 30 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 23 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 8 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 20 ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 2 PM 9 8 9 3 2 5 5

ชุดเกษตรมั่นคง 3 RG 9 8 9 3 2 5 5

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ณ3 9 8 9 3 2 5 5

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 บ2 9 8 9 3 2 5 5

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ม9 9 8 9 3 2 5 5

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 คE 9 8 9 3 2 5 5

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 150,000 บาท และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท

9 8 9 3 2 5 5

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่งคง 2 รางวัลละ 100,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท

0483513 0988467 1267418

เลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท

4 9 3 5 3 7

เลขท้าย 4 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 90 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

5 9 0 0

รางวัลที่ 3 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 15,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 5,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 3,000 บาท

1221300 1674376 5483643 7454924 9606418
1586895 4766383 6447101 8925922 9921170

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 1,000 บาท

0864205 1392953 1726188 1844842
2195531 3398881 6756958 7944780
2336029 4679697 6919001 8467068
3116717 5331019 7406957 8787913
3267229 6714782 7450084 8793260

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 500 บาท

0190420 1701190 2819673 3425774
0281786 1798198 2846870 3429573
0639055 1837600 2944553 3511822
0700245 2019833 2949939 3545561
0883696 2036015 2966972 3611183
1049430 2124798 3025435 3638846
1129150 2145793 3079076 3752943
1205945 2153473 3168688 3783931
1551312 2299855 3249714 3801603
1560057 2673480 3374898 4187783
1611011 2778456 3405556 4364687
4455320 6074648 7344260 8939982
4613177 6123587 7366260 9023675
4651881 6263594 7498214 9041143
4704736 6392989 7605391 9054315
4775310 6454361 7648542 9276098
4839744 6459822 7727839 9311926
4959169 6640161 7912684 9435132
4969485 6661879 8002384 9542766
5041663 6748030 8365198 9645101
5360709 6777701 8366180 9682968
5500044 6818949 8395998 9707823
5749001 6945563 8452119 9764701
5819215 6977655 8572615 9814153
5969501 6987878 8891759 9956865

สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออมโดยใช้เลขท้าย 4 หลักของรางวัลที่ 1

ดกคฏ 3255