คลังแย้ม "เราชนะ" เม็ดเงินสะพัดกว่า 1.9 แสนล้านบาท

คลังแย้ม "เราชนะ" เม็ดเงินสะพัดกว่า 1.9 แสนล้านบาท

เราชนะ คลังโอน 7,000 บาท แล้ววันนี้ (9 เม.ย. 64) ให้กลุ่มไร้สมาร์ทโฟนที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนในช่วงวันที่ 8-26 มี.ค. 64 พร้อมเผยยอดใช้จ่ายสะสมโครงการทะลุ 1.9 แสนล้านบาท

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ณ จุดรับลงทะเบียนที่รัฐจัดไว้ให้ ระหว่างวันที่ 8-26 มี.ค. 64 และตรวจสอบสิทธิเราชนะพบว่าผ่านเกณฑ์แล้ว จะได้รับวงเงิน 7,000 บาท ใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประชาชน โดยยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Facial Recognition) โดยจะใช้จ่ายกับร้านค้า และบริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.-31 พ.ค. 64

ส่วนความคืบหน้าการใช้จ่ายสิทธิโครงการเราชนะ ณ วันที่ 9 เม.ย. 64 พบว่ามีจำนวนผู้ใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น 32.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 193,614 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ 

โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้สิทธิเราชนะออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ยอดใช้จ่ายจำนวน 72,289 ล้านบาท
  • กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง) รวมถึงกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราชนะ.com จำนวน 16.8 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 109,289 ล้านบาท
  • กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสะสมจำนวน 12,036 ล้านบาท 

wowo