สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

พณ.เห็นชอบรับซื้อนํ้ามันปาล์มดิบ 5 หมื่นตัน

พณ.เห็นชอบรับซื้อนํ้ามันปาล์มดิบ 5 หมื่นตัน
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดปาล์มน้ำมัน ว่า ที่ประชุมมีมติให้โรงกลั่น รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัด จำนวน 50,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 25 บาท เพื่อให้โรงสกัดรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรรายย่อย พื้นที่เพาะปลูกไม่เกิน 50 ไร่ ราคากิโลกรัมละ 4 บาท ซึ่งถือเป็นมติของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ กนป. ได้มีการอนุมัติไว้เดิม โดยให้ดำเนินการรับซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2556 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบในขณะนี้ มีราคาลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ล่าสุดเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 21 - 22 บาท ซึ่งประเทศไทยมีสต๊อกล่าสุดอยู่ที่ 3.6 แสนตัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ซื้อ