ซีพี ออลล์ ย่ำแดนมังกร "ยกวัดไว้ที่เซเว่นฯ" ใจกลางมหานครอารยธรรม

ซีพี ออลล์ ย่ำแดนมังกร "ยกวัดไว้ที่เซเว่นฯ" ใจกลางมหานครอารยธรรม

ซีพี ออลล์ ย่ำแดนมังกร "ยกวัดไว้ที่เซเว่นฯ" ใจกลางมหานครอารยธรรม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ว่ากันว่าการเดินทางสู่สวรรค์บนแดนดินสามารถเริ่มต้นได้จากการเยือนถิ่นเมืองจีน ซึ่งการถูกขนานนามนี้ได้มาจากการเป็นหนึ่งในดินแดนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมที่ถูกสืบทอดมาแต่โบราณ

ประกอบกับมีภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงามผสมผสานกันอย่างลงตัว ทำให้หลาย ๆ คนอยากสัมผัสสู่เส้นทางความสุขนี้สักครั้งหนึ่ง

และวันนี้การเยือนถิ่นสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นมากกว่าการเปิดรับวัฒนธรรมวิถีจีนที่น่าหลงใหล นั่นคือการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้กับศาสนิกชนคนไทยกันถึงเมืองจีน โดยครั้งนี้ถือเป็นความพิเศษครั้งสำคัญของ "ซีพี ออลล์" ที่ได้ริเริ่มแนวคิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า "ยกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร"

โดยกิจกรรมบรรยายธรรมสัญจรในครั้งนี้ "ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บอกว่า เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการต่อยอดมาจากการบรรยายธรรมด้วยโครงการยกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมซีเอสอาร์ที่ซีพี ออลล์ มุ่งทำมาอย่างยาวนานถึง 17 ปี
"กิจกรรมนี้เกิดจากการกำหนดนโยบายซีเอสอาร์ที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ด้วยการจัดกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยกิจกรรมต่อเนื่อง 3 โครงการ"

ได้แก่ โครงการแรก โครงการส่งเสริมสอบธรรมศึกษาของพนักงาน ซึ่งได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2544 โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง โดยเราจะมีการสอบวัดผลทุกปี

และจนถึงปี 2555 มีพนักงานสอบผ่านรวมทั้งสิ้น 3,474 คน แบ่งเป็นธรรมศึกษาตรี 878 คน ธรรมศึกษาโท 1,211 คน และธรรมศึกษาเอก 1,385 คน"

โครงการต่อมา โครงการพัฒนาครูผู้สอนพระพุทธศาสนา โดยได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2539 โดยซีพี ออลล์ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และองค์กรเครือข่ายสืบสานพระพุทธศาสนา เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนา ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับลูกศิษย์ได้อย่างถูกต้อง และจนถึงวันนี้มีบุคลากรที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้แล้ว 13,341 คน

และโครงการสุดท้าย โครงการยกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ได้เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2540 เป็นกิจกรรมธรรมบรรยายที่เราต้องการจะมุ่งให้โอกาสแก่พนักงานและประชาชนที่สนใจเข้าฟังธรรมบรรยาย ทำวัตร และสวดมนต์ร่วมกัน โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ เวลา 12.00-13.30 น. ที่สำนักงานอาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีการนิมนต์

พระสงฆ์มาเทศนาธรรม 3 สัปดาห์ ส่วนอีก 1 สัปดาห์จะเป็นการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความคิดเห็นจากประสบการณ์ของฆราวาส ให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และจนถึงปี 2555 นี้เราได้จัดธรรมบรรยายมาแล้วกว่า 468 ครั้ง

"สำหรับโครงการยกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจรในครั้งนี้ เราได้จัดขึ้นที่ซูเปอร์แบรนด์มอลล์ มหานครเซี่ยงไฮ้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับคนไทยในเซี่ยงไฮ้ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น โดยเราได้นิมนต์พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

บรรยายธรรมในหัวข้อเพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เห็นได้จากการเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายมีจำนวนมากกว่า 300 คน"

ก่อศักดิ์ยังบอกด้วยว่า ทุกโครงการถือเป็นความสำเร็จของเราในด้านการเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่ศาสนาและหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่วันหนึ่งหลักคำสอนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงานให้กับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป

ท้ายที่สุดแล้วนี่คือการเดินทางเพื่อมุ่งไปสู่ "การมีชีวิตที่ดีกว่า" ของศาสนิกชนคนไทยได้อย่างยั่งยืน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook