กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% เช็กคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน ได้ที่นี่!

กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% เช็กคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน ได้ที่นี่!

กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% เช็กคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน ได้ที่นี่!
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เช็กคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอกู้เงิน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดอกเบี้ย 0% วงเงิน 30 ล้านบาท

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ย 0% วงเงินรวม 30 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต่อเนื่อง ให้ผู้ประกอบการใช้เป็นทุนในการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของลูกจ้าง วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

ผู้สนใจสามารถยื่นกู้เงิน ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ก.ค. 64 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ

สอบถามเพิ่มเติม กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร.026436039 สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 4

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

 

สำหรับผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน มีดังนี้

  • ผู้ดำเนินการฝึก
  • ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  • ผู้ประกอบกิจการ

คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน

  • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

  • ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกจ้างของตนสามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละร้อย
  • จำนวนลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอบรมหรือผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนำไปยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
  • ลูกจ้างได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต