กรุงไทย เปิดจุดรับลงทะเบียน www.เราชนะ.com ช่วยกลุ่มไร้สมาร์ทโฟนวันที่ 26-28 ก.พ. นี้

กรุงไทย เปิดจุดรับลงทะเบียน www.เราชนะ.com ช่วยกลุ่มไร้สมาร์ทโฟนวันที่ 26-28 ก.พ. นี้

กรุงไทย เปิดจุดรับลงทะเบียน www.เราชนะ.com ช่วยกลุ่มไร้สมาร์ทโฟนวันที่ 26-28 ก.พ. นี้

ธนาคารกรุงไทย ระบุ วันที่ 26-28 ก.พ. นี้ เปิดสาขาและจุดบริการรับลงทะเบียน www.เราชนะ.com ช่วยกลุ่มไร้สมาร์ทโฟน

เพจเฟซบุ๊กธนาคารกรุงไทย โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการเปิดจุดรับลงทะเบียนเราชนะที่สาขาธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รวมถึงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรุงไทยเปิดสาขา และจุดบริการเพื่อรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 64

ซึ่งประชาชนจะต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุ และมาด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจได้