ร้านค้าร่วมเราชนะ จะได้รับเงินจากผู้ใช้สิทธิเข้าบัญชีตอนกี่โมงเช็กได้ที่นี่

ร้านค้าร่วมเราชนะ จะได้รับเงินจากผู้ใช้สิทธิเข้าบัญชีตอนกี่โมงเช็กได้ที่นี่

กรุงไทยเผยช่วงเวลาร้านค้าร่วมโครงการเราชนะ คนละครึ่ง ธงฟ้าประชารัฐ จะได้รับเงินจากผู้ใช้สิทธิเขาบัญชีเวลาไหนบ้าง

เพจเฟซบุ๊กกรุงไทย โพสต์ข้อความเกี่ยวกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ คนละครึ่ง และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินจากผู้ใช้สิทธิเข้าบัญชีเมื่อไหร่บ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินโอนจากโครงการภาครัฐจะเข้าบัญชีร้านค้าได้ในตอนไหนบ้าง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน : วันทำการถัดไป เวลาประมาณ 18:00 น. เป็นต้นไป

โครงการคนละครึ่ง

  • เงิน G-Wallet : วันถัดไป เวลาประมาณ 02:00 น. เป็นต้นไป
  • เงินโครงการ : วันถัดไป เวลาประมาณ 18:00 น. เป็นต้นไป

โครงการเราชนะ : วันถัดไปเวลาประมาณ 18:00 น. เป็นต้นไป