คลังโอนสิทธิเราชนะ 1,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง 2 กลุ่มแล้ววันนี้ เช็กได้เลย!

คลังโอนสิทธิเราชนะ 1,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง 2 กลุ่มแล้ววันนี้ เช็กได้เลย!

คลังโอนสิทธิเราชนะ 1,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง 2 กลุ่มแล้ววันนี้ เช็กได้เลย!

คลังโอนเงิน 1,000 บาท ให้ผู้ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราชนะ.com และผู้ที่มีฐานข้อมูลในแอปฯ เป๋าตังแล้ววันนี้ (25 ก.พ. 64)

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังโอนเงินจำนวน 1,000 บาท ให้กับประชาชนในกลุ่มผู้ที่มีฐานข้อมูลอยู่ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และประชาชนที่ผ่านการคัดกรองการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตังในวันนี้ (25 ก.พ. 64) และจะโอนเงินงวดที่ 6 จำนวน 675 บาท และ 700 บาท ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ในวันศุกร์ที่ 26 ก.พ. 64

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุถึงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะว่า หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการที่กำหนดให้ใช้รับชำระค่าสินค้า และบริการโดยตรงจากประชาชนตามราคาสุทธิของสินค้า หรือบริการนั้นๆ และมีการซื้อ-ขายสินค้า หรือรับบริการกันจริงโดยไม่เป็นการดำเนินการผ่านคนกลาง ถ้าตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขดังกล่าว กระทรวงการคลังจะระงับสิทธิการใช้แอปพลิเคชั่นถุงเงินตลอดจนระงับการใช้จ่ายเงินให้กับร้านค้าทันที และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป