ผู้ลงทะเบียนเราชนะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ยื่นทบทวนสิทธิ รอบแรกภายในวันนี้ 21 ก.พ. 64

ผู้ลงทะเบียนเราชนะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ยื่นทบทวนสิทธิ รอบแรกภายในวันนี้ 21 ก.พ. 64

ทบทวนสิทธิเราชนะ รอบแรก หมดเขตภายในวันนี้ (21 ก.พ. 64) แนะใครไม่ผ่านเพราะเรื่องภาษีเงินได้ปี 63 ต้องยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ด้วย

จากกรณีที่กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติได้ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งการยื่นทบทวนสิทธิจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยรอบแรกได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา และจะหมดเขตรอบแรกในวันนี้ (21 ก.พ. 64) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนั่นเอง

สำหรับวิธีการยื่นทบทวนสิทธิเราชนะมีดังนี้

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 • เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com กดปุ่มสีเหลือง "ทบทวนสิทธิ"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย
  • วันเดือนปีเกิด
  • เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดปุ่มขอทบทวนสิทธิ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 • ผู้ขอทบทวนสิทธิให้ความยินยอมข้อตกลงและเงื่อนไขการขอทบทวนสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้ที่ขอยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ เนื่องจากไม่ผ่านการคัดรกรองเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 63 สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2563 ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นทบทวนสิทธินั้น