ทบทวนสิทธิเราชนะ รอบ 2 รู้ผล-รับเงินโอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง วันไหนเช็กที่นี่

ทบทวนสิทธิเราชนะ รอบ 2 รู้ผล-รับเงินโอนเข้าแอปฯ เป๋าตัง วันไหนเช็กที่นี่

เปิดไทมไลน์ ทบทวนสิทธิเราชนะ รอบ 2 ขอรับ 7,000 บาท รู้ผลทบทวนสิทธิ-วันเงินเข้าต้องเช็กที่นี่

กลุ่มที่เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง (คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน) และกลุ่มทั่วไปที่ลงทะเบียน www.เราชนะ.com และได้รับผลการตรวจสอบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ เพราะเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท นั้น ซึ่งกระทรวงการคลังได้เพิ่มช่องขอให้ขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่าน พร้อมกับขอให้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ให้กรมสรรพากรมาด้วยเพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลที่ถูกต้อง

สำหรับการยื่นทบทวนสิทธิเราชนะผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค. 64 โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ ซึ่งก่อนหน้านี้ Sanook Money ได้โชว์ Timeline ในรอบที่ 1 ไปแล้ว ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการทบทวนสิทธิเราชนะรอบ 2

ทบทวนสิทธิเราชนะ รอบ 1 โชว์ไทมไลน์ยื่นเรื่อง-ประกาศผล-เงินเข้า เมื่อไหร่?

 231539

การลงทะเบียนทบทวนสิทธิเราชนะ รอบ 1 เริ่มวันที่ 22 ก.พ.-8 มี.ค. 64
ประกาศผลการทบทวนสิทธิ วันที่ 19 มี.ค. 64
เงินเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง วันที่ 25 มี.ค. 64

313376

โดยผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิจะต้องแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันขอทบทวนสิทธิ ยกเว้น ผู้ที่กดปุ่ม "ทบทวนสิทธิ" ระหว่างวันที่ 2-8 มี.ค. 64 ต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 8 มี.ค. 64

r1