ชัชชาติชงครม.MOUเกาหลีพัฒนาระบบราง

ชัชชาติชงครม.MOUเกาหลีพัฒนาระบบราง
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในวันนี้ ทางกระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือระบบราง ระหว่าง กระทรวงคมนาคมของไทย กับ กระทรวงที่ดิน การขนส่ง และกิจการทางทะเลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งสาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย ที่จะมีกิจกรรมพัฒนาระบบรางร่วมกัน ในลักษณะให้คำปรึกษา การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการศึกษาดูงานระหว่างกัน ตลอดจน การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบาย กฎระเบียบ การแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสัมมนาในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน ทั้งนี้ การร่วมมือดังกล่าว ระหว่าง 2 ประเทศ จะทำให้เชื่อว่า ทางเกาหลี จะให้ความสนใจเข้าประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูง ในโครงการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ของไทย อย่างแน่นอน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!