สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ผู้ค้าลดราคาขายปลีกนํ้ามันปาล์มบรรจุขวด

ผู้ค้าลดราคาขายปลีกนํ้ามันปาล์มบรรจุขวด
จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มดิบของเกษตรกร มีการปรับตัวลดลงเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละไม่ถึง 3 บาท ส่งผลต่อราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในขณะนี้ให้ปรับตัวลดลงต่ำกว่าราคาเพดานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ที่ขวดละไม่เกิน 42 บาท ซึ่งจากการสำรวจการจำหน่ายภายในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ย่านลาดพร้าว พบว่าผู้ประกอบการบางยี่ห้อมีการปรับราคาจำหน่ายปลีกลดลงเหลือเพียงขวดละ 32 บาท ในขณะที่บางยี่ห้ออยู่ที่ขวดละ 34 บาท แต่ยังมีการจำกัดปริมาณการซื้อที่ไม่เกินครอบครัวละ 6 ขวด เพื่อให้การกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง ขณะประชาชนที่มาเลือกซื้อกล่าวว่า ไม่รู้สึกกังวล ว่าจะต้องซื้อสินค้าเก็บไว้ในปริมาณมากๆ เพราะกลัวจะขาดแคลนเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ เนื่องจากเห็นว่าปริมาณสินค้ามีจำนวนมากเพียงพอถึงแม้บางยี่ห้อจะยังคงจำหน่ายในราคาเต็มที่ขวดละ 42 บาท แต่ก็ยังมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกซื้อ ซึ่งมีราคาที่ต่ำกว่า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ปาล์ม