กรมการขนส่งทางบก ดันผู้ให้บริการรถสาธารณะ ลงทะเบียนเราชนะ รับทรัพย์จากผู้ใช้สิทธิ

กรมการขนส่งทางบก ดันผู้ให้บริการรถสาธารณะ ลงทะเบียนเราชนะ รับทรัพย์จากผู้ใช้สิทธิ

กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโบายรัฐบาล หนุนผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะเข้าร่วมเราชนะ ในฐานะร้านค้า เพิ่มช่องทาง-โอกาส ผ่านการลงทะเบียนเราชนะ เริ่ม 29 ม.ค.-31 มี.ค. 64

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขานรับนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรงวคมนาคม เกี่ยวกับโครงการเราชนะ ที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน www.เราชนะ.com เพื่อขอรับสิทธิ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมถึงเปิดให้ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ สามารถเข้าถึงโครงการฯ ดังกล่าวในฐานะร้านค้า โดยสามารถลงทะเบียน www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-31 มี.ค. 64

ซึ่งผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะทุกประเภท (ยกเว้นสายการบิน) ที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ในฐานะร้านค้าจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1. กลุ่มรถโดยสารที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา

  • แท็กซี่, รถจักรยานยนต์รับจ้าง, รถตุ๊กตุ๊ก, รถสองแถว
  • ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
  • เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และประเภทการขนส่งที่ให้บริการ

**การเลือกประเภทการขนส่งจึงต้องถูกต้องกับประเภทใบอนุญาตขับรถที่ได้รับด้วย เช่น ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบเพื่อยืนยันสถานะการเป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”**

2. กลุ่มรถโดยสารที่เจ้าของเป็นนิติบุคคล

  • รถโดยสารประจำทาง (รถเมล์, รถมินิบัส, รถตู้) รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า Airport Rail Link และรถไฟ
  • ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะที่ต้องการร่วมโครงการเราชนะ ขอให้เตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในกรณีที่ไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นถุงเงินเพื่อรับเงินจากผู้ใช้สิทธิได้ ให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อเปิดบัญชีธนาคารผูกกับแอปฯ ถุงเงิน แล้วถึงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะได้

ส่วนผู้ที่มีแอปฯ ถุงเงินอยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทันที หากผ่านการอนุมัติแล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์จากธนาคารกรุงไทย เพื่อนำไปติดที่ตัวรถแสดงสัญลักษณ์ให้ผู้ใช้สิทธิเราชนะได้เห็นอย่างชัดเจน รวมทั้งจะต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการ การจัดเก็บค่าโดยสารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือแอบอ้างสถานการณ์โควิด-19 ในการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

หากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือการฉวยโอกาสในทุกรูปแบบ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการลงโทษตามกฎหมายทันที สำหรับประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย การให้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย แจ้งสายด่วน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมงเราชนะ