ครม.ไฟเขียว! ประกันสังคม มาตรา 33 ส่งเงินสมทบสูงสุดเหลือ 75 บาท นาน 2 เดือน

ครม.ไฟเขียว! ประกันสังคม มาตรา 33 ส่งเงินสมทบสูงสุดเหลือ 75 บาท นาน 2 เดือน

ครม.ช่วยเหลือลูกจ้าง-มนุษย์เงินเดือน ที่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ของประกันสังคม ลดส่งเงินสมทบสูงสุดเหลือ 75 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

วันนี้ (26 ม.ค.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของประกันสังคม

ตามที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เสนอให้ลดอัตราส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของลูกจ้างจากร้อยละ 3 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 75 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม)

สำหรับในส่วนของนายจ้าง ยังคงส่งเงินสมทบร้อยละ 3 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม)

ทั้งนี้ เป็นการลดอัตราส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพิ่มเติมจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งปรับลดส่งเงินสมทบทั้งสองฝั่ง คือ ฝั่งลูกจ้างและฝั่งนายจ้าง จากร้อยละ 5 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 750 บาท ลดลงเหลือร้อยละ 3 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อลองคำนวณดูจะพบว่า หากนำอัตราการนำส่งเงินสมทบสูงสุดที่ร้อยละ 5 หรือสูงสุด 750 บาทต่อเดือน มาเทียบกับอัตราล่าสุดที่ ครม.มีมติให้ลดเหลือร้อยละ 0.5 หรือสูงสุด 75 บาท เป็นเวลา 2 เดือน คือ กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2564 ซึ่งหมายความว่า ผู้ประกันตน มาตรา 33 ของประกันสังคม จะมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นเดือนละ 675 บาท รวมสองเดือนเป็นเงิน 1,350 บาท

ดังนั้น จึงมีผู้ประกันตนจำนวนไม่น้อยที่นำไปเปรียบเทียบกับมาตรการ "เราชนะ" ที่รัฐบาลคลอดออกมาเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งประชาชนที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือทั้งหมด 7,000 บาท