สปสช. เปิดจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านแอปฯ เป๋าตัง และสถานพยาบาลบัตรทอง เริ่ม 1 ก.พ. นี้

สปสช. เปิดจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านแอปฯ เป๋าตัง และสถานพยาบาลบัตรทอง เริ่ม 1 ก.พ. นี้

สปสช. เปิดจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านแอปฯ เป๋าตัง และสถานพยาบาลบัตรทอง เริ่ม 1 ก.พ. นี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สปสช. เปิดจองคิวฉัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านแอปฯ เป๋าตัง และที่สถานพยาบาลบัตรทอง เริ่ม 1 ก.พ.-31 มี.ค. 64

767587นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ร่วมกับหน่วยบริการ/โรงพยาบาลในระบบบัตรทอง ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษามาอย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการเพิ่มมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2564

สปสช.ได้ปรับแนวทางบริหารจัดการวัคซีนรูปแบบใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยจัดให้มีช่องทางลงทะเบียนจองสิทธิและนัดฉีดวัคซีนล่วงหน้าที่หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทอง หรือลงทะเบียนผ่าน Health Wallet (กระเป๋าสุขภาพ) บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งระบบทั้งหมดพัฒนาโดยความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทย

hwแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

จากการนำร่องบริการจองสิทธิ และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ระบบบัตรทองที่โรงพยาบาลศิริราชผ่าน Health Wallet บนแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” ในปีที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับด้วยดี สปสช.จึงให้กรุงไทยช่วยต่อยอดพัฒนาและขยายระบบการจองสิทธิและนัดหมายฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ให้ครอบคลุมหน่วยบริการบัตรทองและประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ ภายใต้ KRUNGTHAI DIGITAL HEALTH PLATFORM

นอกจาก สปสช. แล้ว สำนักงานประกันสังคมก็ได้ขอใช้ระบบการจองสิทธิและนัดหมายฉีดสำหรับการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปด้วย

hw1แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

ทั้งนี้ในปี 2564 กองทุนบัตรทองได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก จำนวน 4 ล้านโด๊ส สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ และจำนวน 3.5 แสนโด๊สสำหรับหญิงมีครรภ์ทุกสิทธิ ซึ่งจะจัดสรรวัคซีนให้หน่วยบริการประจำ หรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทองตามโควตาที่กำหนด

จึงขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนจองสิทธิและนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่หน่วยบริการประจำ หรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทองที่เข้ารับการรักษาเป็นการประจำ หากเป็นผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป และมีโทรศัพท์มือถือสามารถลงทะเบียนจองสิทธิและนัดฉีดด้วยโทรศัพท์มือถือผ่าน Health Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิและนัดฉีดระหว่างวันที่ 1 ก.พ.–31 มี.ค. 64 และกำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31 สิ.ค. 64 สำหรับหญิงมีครรภ์สามารถขอลงทะเบียนและฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี

hw2แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่

  1. หญิงมีครรภ์
  2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
  3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)
  4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  7. โรคอ้วน มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทั้งนี้ หญิงมีครรภ์แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อมีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook