เตรียมลงทะเบียนออมสิน กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก รอบใหม่ 20,000 บาท ให้ผู้เคยกู้ฉุกเฉิน

เตรียมลงทะเบียนออมสิน กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก รอบใหม่ 20,000 บาท ให้ผู้เคยกู้ฉุกเฉิน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เตรียมลงทะเบียนออมสิน กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก รอบใหม่ 20,000 บาท ให้กับผู้เคยกู้เงินฉุกเฉินเมื่อปี 2563 ได้กู้ซ้ำอีก

ออมสินเผย 4 วันอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแสนราย พร้อมปรับเกณฑ์ คนเคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินกู้อีกได้

ธนาคารออมสิน ปรับเกณฑ์การเข้าถึงสินเชื่อใหม่ สำหรับผู้ที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 บาท เมื่อปี 63 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • พ่อค้า-แม่ค้า และผู้มีอาชีพอิสระ
  • มีที่อยู่ติดต่อได้
  • ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  • เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 50,000 บาท เมื่อปี 2563 สามารถกู้ซ้ำได้อีก

พิจารณวงเงิน

  • ให้สูงสุดรายละ 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระแลบะเครดิต ต้องไม่มีประวัติหนี้เสีย

อัตราดอกเบี้ย

  • 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี
  • ไม่ต้องมีบุคคล-หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ลงทะเบียนขอกู้เงินเชื่อ

  • แอปพลิเคชั่น MyMo เริ่ม 23 ม.ค. 64 เป็นต้นไป