www.คนละครึ่ง.com เปิดลงทะเบียนพรุ่งนี้ 20 มกรา 6 โมงเช้าเตรียมตัวเลย

ครม. ไฟเขียวเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 รอบ 2 ชิง 3,500 บาท ในวันที่ 20 ม.ค. 64

ครม. ไฟเขียวเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 รอบ 2 ชิง 3,500 บาท ในวันที่ 20 ม.ค. 64
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ที่ประชุม ครม. อนุมัติเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 รอบ 2 ในวันที่ 20 ม.ค. 64 จำนวน 1.34 ล้านคน ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06:00 น. เป็นต้นไป จนว่าสิทธิจะหมด

สำหรับจำนวนสิทธิ 1.34 ล้านคนนั้น มาจากจำนวนคงเหลือคนละครึ่งเฟสแรกและเฟสที่ 2 รวมกัน

โดยผู้ที่ลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วจะต้องใช้จ่ายเงินภายในวันที่ 14 วันตามที่กระทรวงการคลัง เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. เป็นต้นไป

อ่านข่าวคนละครึ่ง เพิ่มเติม

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook