เปิดขั้นตอนจองซื้อหุ้น OR ผ่าน KBANK ย้ำไร้โควต้า จองช้า-เร็วโอกาสเท่ากัน

เปิดขั้นตอนจองซื้อหุ้น OR ผ่าน KBANK ย้ำไร้โควต้า จองช้า-เร็วโอกาสเท่ากัน
Infoquest

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดรายละเอียดขั้นตอนการจองซื้อหุ้นเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) สำหรับนักลงทุนทั่วไป ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร ด้วยเว็บไซต์ K-My Invest และแอปพลิเคชั่น KPLUS ( K+) โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้น OR ระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันที่ 24 ม.ค. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 ก.พ. และสามารถจองซื้อได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

หุ้น OR

ทั้งนี้ การจองซื้อดังกล่าวไม่มีโควตาให้กับบุคคลใด คนที่จองซื้อหุ้นก่อนไม่ใช่คนที่ได้ก่อน โดยคนที่จองซื้อเร็วหรือจองซื้อช้ามีโอกาสได้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากันทั้งหมด เพราะเป็นการจัดสรรด้วยวิธี Small Lot First กำหนดการจองขั้นต่ำ 300 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น กำหนดราคาจองที่ราคาสูงสุด 18 บาท/หุ้น ของช่วงราคาเบื้องต้น 16-18 บาท/หุ้น โดยจะรู้ผลผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น OR ในช่วงเย็นของวันที่ 5 ก.พ.นี้

สำหรับการจองซื้อหุ้น OR โดยใช้สิทธิผู้ถือหุ้นบมจ.ปตท. (PTT) จองซื้อออนไลน์ ได้ผ่านเว็บไซต์ K-My Invest หรือติดต่อสำนักงานใหญ่หลักทรัพย์กสิกรไทย ระหว่าง 25-28 ม.ค.64 เท่านั้น ไม่สามารถจองซื้อที่สาขาธนาคาร โดยสาขาของธนาคาร จะให้บริการเฉพาะรับชำระค่าจองใช้สิทธิหุ้นปตท.อย่างเดียว

โดยผู้ที่สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยติดต่อ K Contact Center 02 888 8888 ต่อ 819 และสอบถามเรื่องหุ้น OR ติดต่อ ORcontactcentre1365

“การจองแบบ Small Lot First บริษัทจะให้ขั้นต่ำที่ 300 หุ้น ทุกบัญชีที่เข้ามาจองแล้ว เพิ่มให้ทีละ 100 หุ้น จนครบตามยอดจอง บริษัทจะวนไปเรื่อย ๆ จนครบหุ้นที่มี วิธีนี้ทำให้หุ้นจะกระจายไปยังนักลงทุนได้มากที่สุด เราจะได้มากได้น้อยต้องรอลุ้นจากการจัดสรร” KBANK ระบุ

อนึ่ง KBANK เป็น 1 ใน 3 ของธนาคาร นอกเหนือจาก ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และธนาคารกรุงไทย (KTB) ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้น IPO ของ OR ได้ระหว่างวันที่ 24 ม.ค.-2 ก.พ.64

OR ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่ มีแบรนด์สถานีบริการน้ำมัน คือ ptt station และแบรนด์ร้านกาแฟ คือ คาเฟ่อเมซอน ซึ่งหลังจากการขาย IPO แล้ว PTT จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ OR ด้วยการถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75% จากเดิม 100%