ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี ประจำวันที่ 16 มกราคม 2564

ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี ประจำวันที่ 16 มกราคม 2564
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจผลสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี ประจำวันที่ 16 มกราคม 2564

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

งวดที่ 112 ฌ 8510030 งวดที่ 117 I 4810112 งวดที่ 124 ข 9506770

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,763 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

4810112 8510030 9506770

อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 115 Z 7465280 งวดที่ 119 พ 0356989

อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,844 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท

2180018 4649106

อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 105 - 134 8,840 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
งวดที่ 135 - 138 770 อันดับ อันดับละ 8,000 บาท

0097077 0383713 7529495 8624215 9658628

อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 105 - 134 17,680 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 135 - 138 1,540 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

2385592 2846113 2950651 3578809 6021641
7578796 9393471 9746351 9846640 9911894

เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 105 - 134 35,298 อันดับ อันดับละ 400 บาท
งวดที่ 135 - 138 3,072 อันดับ อันดับละ 300 บาท

447918 835715

เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 105 - 134 351,802 อันดับ อันดับละ 300 บาท
งวดที่ 135 - 138 30,668 อันดับ อันดับละ 200 บาท

08802 85580

เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 105 - 134 3,516,784 อันดับ อันดับละ 150 บาท
งวดที่ 135 - 136 167,272 อันดับ อันดับละ 125 บาท
งวดที่ 137 - 138 139,326 อันดับ อันดับละ 100 บาท

1453 5499