คลังจ่อลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 90% โอนเหลือ 0.01%

คลังจ่อลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 90% โอนเหลือ 0.01%
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ด้วยการขยายมาตรการลดภาษีและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ โดยสรุปว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะลดให้ 90% เท่ากับว่าประชาชนจะชำระแค่ 10% และลดค่าธรรเนียมการโอนเหลือ 0.01% โดยจะนำเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า