ครม. เคาะ "เราไม่ทิ้งกัน-เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง-กำลังใจ" ยกเว้นภาษีได้

ครม. เคาะ "เราไม่ทิ้งกัน-เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง-กำลังใจ" ยกเว้นภาษีได้
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. เคาะ 4 มาตรการ "เราไม่ทิ้งกัน-เราเที่ยวด้วยกัน-กำลังใจ-คนละครึ่ง" ให้ยกเว้นภาษีเงินได้

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี 2563 จากการที่มีผู้ได้รับเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลผ่าน 4 มาตรการ ดังนี้

  • เราไม่ทิ้งกัน มาตรการชดเชยรายได้ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
  • เราเที่ยวด้วยกัน มาตรการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว
  • กำลังใจ มาตรการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
  • คนละครึ่ง มาตรการร่วมจ่าย 50% ระหว่างภาครัฐและประชาชน

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) โฆษกกรมสรรพากร ระบุถึงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่ ครม. และกระทรวงการคลังเห็นชอบมาแต่แรกอยู่แล้ว เพื่อกระตุ้นให้การบริโภคภายในประเทศเกิดการขยายตัวส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ อีกทั้งยกลดภาระภาษีให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครกรุงเทพฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนุนภาคการท่องเที่ยว และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19