ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2563 มีอะไรหักลดหย่อนได้บ้าง?

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2563 มีอะไรหักลดหย่อนได้บ้าง?
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เข้าสู่ฤดูกาลยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2563 แล้ว มาดูกันว่ามีรายการอะไรสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้บ้าง

ต้นปี 2564 ผู้มีรายได้ทุกคนก็คงเตรียมตัวที่จะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2563 กันบ้างแล้ว โดยการยื่นภาษีประจำปีจะยื่นปีละ 1 ครั้งเท่านั้น เริ่มวันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 64 เพื่อแสดงรายได้ที่สะสมตลอดปีที่ผ่านมา แน่นอนว่าหลายคนอาจเกิดข้อสงสัยว่าการยื่นภาษีปี 2563 มีรายการอะไรสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้บ้าง Sanook Money ได้รวบรวมข้อมูลที่จะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่มากฝากกัน

รายการที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีปี 2563 มีดังนี้

กลุ่มลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว ค่าลดหย่อนภาษี
1.ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
2.คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ 60,000 บาท
3.ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร 60,000 บาท
4.ค่าลดหย่อนบุตร 30,000 บาท
5.บุตรคนต่อไป (คนละ) 30,000 บาท
6.ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา-มารดา (คนละ)  30,000 บาท
7.อุปการะผู้พิการ หรือทุพพลภาพ 60,000 บาท

 

กลุ่มประกันชีวิตและการลงทุน ค่าลดหย่อนภาษี
1.เงินสมทบประกันสังคม 5,850 บาท
2.ประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากที่มีประกันชีวิต 100,000 บาท
3.ประกันสุขภาพตนเอง  

25,000 บาท *ข้อ 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

4.ประกันสุขภาพบิดา-มารดา

15,000 บาท
5.ประกันชีวิตบำนาญ

ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF) 

ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ จ่ายจริงสุงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข/กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท

8.กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

13,200 บาท

9.กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

ลดหย่อนภาษี 30% จองเงินได้ ไม่เกิน 200,000 บาท

10.กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) 

200,000 บาท

 

กลุ่มลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ค่าลดหย่อน
1.ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
2.ค่าธรรมเนียมรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต  เพิ่ม 1 เท่าตามที่จ่ายจริง

 

กลุ่มลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์ ค่าลดหย่อนภาษี
1.ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย 100,000 บาท
2.โครงการบ้านหลังแรก ปี 58-59 120,000 บาท

 

กลุ่มลดหย่อนเงินบริจาค ค่าลดหย่อนภาษี
1.บริจาคสนับสนุนการศึกษา, กีฬา เพื่อประโยชน์สาธารณะ และโรงพยาบาลรัฐ ลดหย่อนได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
2.บริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล ลดหย่อนได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
3.เงินบริจาคแก่พรรคการเมือง 10,000 บาท