วันหยุดธนาคาร 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศแล้ว

แบงก์ชาติ ประกาศวันหยุดธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจ ประจำปี 2564

แบงก์ชาติ ประกาศวันหยุดธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจ ประจำปี 2564
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศวันหยุดธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษปี 2564

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศนั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดธนาคาร วันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควรให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการตามปกติในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 และวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป

วันหยุดธนาคาร 2564 

วัน/เดือน/ปี วันหยุดตามประเพณี
วันศุกร์ที่ 1 ม.ค. 64 วันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 64 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
วันศุกร์ที่ 26 ก.พ. 64 วันมาฆบูชา
วันอังคารที่ 6 เม.ย. 64 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันอังคารที่ 13 เม.ย. 64 วันสงกรานต์
วันพุธที่ 14 เม.ย. 64 วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 64 วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 3 พ.ค. 64 ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
วันอังคารที่ 4 พ.ค. 64 วันฉัตรมงคล
วันพุธที่ 26 พ.ค. 64 วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิ.ย. 64 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันจันทร์ที่ 26 ก.ค. 64 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ 28 ก.ค. 64 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดีที่ 12 ส.ค. 64 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 64 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
วันพุธที่ 13 ต.ค. 64 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 64 ชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.)
วันจันทร์ที่ 6 ธ.ค. 64 ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 10 ธ.ค. 64 วันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ที่ 31 ธ.ค. 64  วันสิ้นปี