บิ๊กตู่ คว้า “ชาญกฤช” เสริมทัพคณะทำงานประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  

บิ๊กตู่ คว้า “ชาญกฤช” เสริมทัพคณะทำงานประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

578496นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งมอบหมายให้ นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบอำนาจให้อยู่ในบังคับบัญชาของนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา ซึ่งนายชาญกฤช เดชวิทักษ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาค (Micro) และมหภาค (Macro) แถมยังเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ความโดดเด่นคือทำงานรวดเร็ว เด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ และเคยฝากฝีไม้ลายมือในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐหลายมาตรการ อาทิ "ชิมช้อปใช้" "บ้านในฝัน รับปีใหม่" และล่าสุด “เราไม่ทิ้งกัน” ซึ่งช่วงที่ไวรัสโควิด-19 เริ่มระบาด ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง)

409464เราไม่ทิ้งกัน

จนทำให้คำว่า “เราไม่ทิ้งกัน” ติดเทรนด์คำค้นหาอันดับ 1 ในทวิตเตอร์ เนื่องจากเป็นมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากที่สุด เพราะเป็นปัญหาปากท้องส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกภาคส่วน ดังนั้น นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ จึงเหมาะที่จะเข้ามาเป็นคณะทำงานประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมากในเวลานี้ เพราะขณะนี้รัฐบาลมีมาตรการมากมายที่ต้องเร่งคัดกรองและผลักดันออกมาให้เป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   

457891นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ จะทำให้นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะมีม้าศึกคู่กาย ซึ่งเก่งทั้งบุ๋นและบู๊ ยิ่งจะทำให้การเสนอแนะนโยบายและการวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมการลงทุน และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณฯ ฯลฯ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลดีต่อการบริหารจัดการงานของภาครัฐและประเทศชาติอีกด้วย