ประกันสังคม เพิ่มช่องทางจ่ายเงินเงินสงเคราะห์บุตร-ชราภาพ ผ่าน "พร้อมเพย์"

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางจ่ายเงินเงินสงเคราะห์บุตร-ชราภาพ ผ่าน "พร้อมเพย์"
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุ สำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพ ผ่านบริการพร้อมเพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น

โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าว ซึ่งผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ด้วยเลขบัตรประชาชน

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ผ่านบริการพร้อมเพย์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง