บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับเงินจุกๆ รวม 1,500 บาท ในปี 2564

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับเงินจุกๆ รวม 1,500 บาท ในปี 2564
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เฮ! มติ ศบศ. เห็นชอบเพิ่มเงิน 500 บาท ให้ 14.5 ล้านคน เป็นเวลา 3 เดือน

ที่ประชุม ศบศ. มีมติเห็นชอบเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ด้วยการให้เงินอุดหนุน 500 บาท ออกไปอีก 3 เดือน (เดือน ม.ค.-มี.ค. 64) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่