ตรวจสลากออมสินพิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ตรวจสลากออมสินพิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 206 ฌ 0608811

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 206 ช 2708188

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 945 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

0698718 1737383 5048012 7002798 8300602

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204 620 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 - 208 1,270 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

0852841 0931469 2046280 2125856 4434835
4632525 5477324 7342996 8409039 8775823

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 2,835 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

1107307 1117168 1668148 1720154 2174376
2932975 3858861 4699019 4751506 5700019
7120938 8275898 9035247 9468892 9997052

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 46,786 อันดับ อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203 - 204 12,790 อันดับ อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205 - 206 73,259 อันดับ อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 - 208 52,488 อันดับ อันดับละ 50 บาท

4712

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 467,836 อันดับ อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203 - 204 127,874 อันดับ อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205 - 206 732,575 อันดับ อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 - 208 524,847 อันดับ อันดับละ 20 บาท

619