ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินประกันรายได้ยางพารา ชาวสวนยางต้องเช็กด้วย!

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินประกันรายได้ยางพารา ชาวสวนยางต้องเช็กด้วย!
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุ ชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินประกันรายได้ยางพาราระยะ 2 ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.rubber.co.th

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงเงินประกันรายได้ยางพารา ว่า เกษตรกรชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินประกันรายได้ยางพารา ระยะ 2 ได้ด้วยตนเอง ที่รัฐบาลจะโอนเงินงวดแรกเข้า 26 พ.ย. 63

ตรวจสอบสิทธิ์ประกันรายได้ยางพารา ระยะ 2 มีดังนี้

เงินประกันรายได้ยางพารา

  1. เข้าเว็บไซต์ http://www.rubber.co.th/gir/index/

  2. ระบบจะมีให้เลือก 2 ข้อ ได้แก่ 
      ตรวจสอบประกันรายได้ระยะที่ 2
      ตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง

  3. เลือกการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง จากนั้นมากรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จากนั้นกดตรวจสอบข้อมูล

หากมีข้อสงสัยหรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กยท. สำนักงานใหญ่, กยท. จังหวัด และ กยท. สาขาทั่วประเทศ