ดีเดย์ 1 ม.ค. 64! รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ปรับราคาขึ้น 1 บาท

ดีเดย์ 1 ม.ค. 64! รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ปรับราคาขึ้น 1 บาท
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานว่า รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินจะปรับขึ้นค่าโดยสาร ตามสัญญาสัมปทานในอัตรา 1 บาท เริ่ม 1 ม.ค. 64 โดยคำนวณอัตราค่าโดยสารใหม่อยู่บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค

โดยการปรับราคาครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64-2 ก.ค. 65 ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นเพิ่มขึ้น 1 บาทต่อเที่ยว จากปัจจุบันอยู่ที่ 16 บาทต่อเที่ยวกลายเป็น 17 บาทต่อเที่ยว อย่างไรก็ตาม เพดานค่าโดยสารสูงสุด 42 บาทต่อเที่ยว ในการเดินทางตั้งแต่สถานีที่ 12 ขึ้นไปไม่ได้เพิ่มขึ้นยังคงใช้อัตราเดิม

นอกจากนี้จะมีการปรับเพิ่มค่าโดยสารรถไฟฟ้าระหว่างการเดินทางจำนวน 4 สถานี ในอัตรา 1 บาท ดังนี้

  • สถานีที่ 1 อัตรา 17 บาท จากเดิม 16 บาท
  • สถานที่ 4 อัตรา 24 บาท จากเดิม 23 บาท
  • สถานที่ 7 อัตรา 31 บาท จากเดิม 30 บาท
  • สถานที่ 10 อัตรา 38 บาท จากเดิม 37 บาท

สำหรับการปรับขึ้นค่าโดยสารในครั้งนี้ เป็นการปรับขึ้นตามสัญญาสัมปทานทุกๆ 24 เดือน หรือ 2 ปี ซึ่งตามปกติจะต้องปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา

แต่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้รับสัปทาน มีหนังสือ BEM/M/TKB/0026/63 ลงวันที่ 21 เม.ย. 63 แจ้งจะตรึงค่าโดยสารเพื่อเยียวยาและแบ่งเบาภาระประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเท่ากับอัตราเดิม จากถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63 และใช้ค่าโดยสารใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป