คนละครึ่งรอบ 3 กับสิทธิ์ 3,000 บาท ผ่านมาครึ่งชั่วโมงเหลือกว่า 5 แสนสิทธิ์

คนละครึ่งรอบ 3 กับสิทธิ์ 3,000 บาท ผ่านมาครึ่งชั่วโมงเหลือกว่า 5 แสนสิทธิ์

คนละครึ่งรอบ 3 เปิดลงทะเบียนเมื่อตอน 06:00 น. วันนี้ (19 พ.ย. 63) ผ่านมาครึ่งชั่วโมงสิทธิ์คงเหลือ 557,628 สิทธิ์

หลังจากที่รัฐบาลเปิดเว็บไซต์ www.คนละครี่ง.com วันนี้ (19 พ.ย. 63) เพื่อให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งรอบ 3 โดยกำหนดสิทธิ์ไว้ 722,598 สิทธิ์ โดยเป็นสิทธิ์ที่คงเหลือจากคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านในรอบที่ผ่านมา โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 06:00-23:00 น. หรือจนกว่าจะครบ 10 ล้านคนตามที่ได้วางเป้าไว้

โดยสิทธิ์ที่จะได้รับคือเงิน 3,000 บาท ที่จะเอาไว้ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ซึ่งเป็นการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน โดยรัฐจะช่วยเงินอุดหนุนให้วันละ 150 บาท ผ่านทางแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

ล่าสุดเมื่อเวลา 06:30 น. เว็บไซต์ www.คนละครี่ง.com ระบุสิทธิ์คงเหลือสำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 3 อยู่ที่ 557,628 สิทธิ์

คนละครึ่ง

อ่านข่าวคนละครึ่ง เพิ่มเติม