เทคนิค ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 3 ทำตามนี้ การันตีได้ผลแน่นอน!

เทคนิค ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 3 ทำตามนี้ การันตีได้ผลแน่นอน!

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 3 ทำตามนี้ได้ผลแน่นอนไม่ยุ่งยาก รับสิทธิ์ 3,000 บาท จำกัดสิทธิ์ 7 แสนสิทธิ์เท่านั้น

เริ่มขึ้นแล้วสำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 3 รับ 3,000 บาท กำหนด 7.2 แสนสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06:00 น. นี้เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือร้านค้าหาบเร่แผงลอยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการร่วมจ่ายระหว่างรัฐฯ กับประชาชน ฝ่ายละ 50% โดยรัฐฯ ช่วยไม่เกินวันละ 150 บาท

โดย Sanook Money ได้รวบรวมขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 3 ที่เปิดลงทะเบียนในวันที่ 19 พ.ย. 63 เวลา 06:00 น. เป็นต้นไป

วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งรอบ 3 

1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (คลิกที่นี่)

2. เลือกลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชน (กำหนดให้ 10 ล้านคน)

3. อ่านเงื่อนไขรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง "ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลง และความยินยอมข้างต้น" จากนั้นกดยืนยัน

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว

  • คำนำหน้า (นาย,นาง, นางสาว และอื่นๆ)
  • ระบุชื่อจริงภาษาไทย (ไม่ต้องใส่ นาย,นาง, นางสาว)
  • นามสกุลภาษาไทย
  • เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน (กรอก 2 หลักแรกเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และ 10 หลักหลังเป็นตัวเลข)
  • วันเดือนปีเกิดที่ปรากฎในบัตรประชาชน
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้
  • อีเมล์ (ถ้ามี) ให้ระบุได้เพียง 1 อีเมล์

5. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้กดปุ่ม "ลงทะเบียน"

6. ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนอีกครั้ง จากนั้นกดยืนยัน

7. ระบบจะส่งรหัส OTP มายังเบอร์มือถือของผู้ลงทะเบียน ให้นำรหัส OTP ใส่ลงไปในช่องที่ปรากฎ จากนั้นกดยืนยัน OTP

8. ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน

9. ในกรณีที่ได้รับสิทธิ์ร่วมโครงการคนละครึ่งกับรัฐบาลแล้งจะมี SMS แจ้งยืนยันผล พร้อมระบุว่าจะต้องใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังภายในวันที่เท่าไหร่

เมื่อลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 3 เสร็จแล้ว ให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตังด้วยการสแกนหน้า หากยืนยันไม่ผ่านให้ไปยืนยันตนที่ตู้ ATM สีเทาได้เลย ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของทางธนาคารกรุงไทย เพียงแค่เปิดแอปพลิเคชั่น Google Map พิมพ์ "ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตน" แล้วนำบัตรประชาชนไปทำรายการยืนยันกับตู้ที่อยู่ใกล้กับเราสุดได้เลย