ประกันรายได้ข้าว ธ.ก.ส. เร่งโอนเงิน ให้ครบภายในวันนี้18 พ.ย. 63

ธ.ก.ส. เร่งโอนเงินประกันรายได้ข้าวให้ครบภายในวันที่ 18 พ.ย. 63

ธ.ก.ส. เร่งโอนเงินประกันรายได้ข้าวให้ครบภายในวันที่ 18 พ.ย. 63
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เงินประกันรายได้ข้าว ธ.ก.ส. สั่งโอนเงินเพิ่มเติมให้ครบจำนวนภายในวันที่ 18 พ.ย. นี้ หลังจากจ่ายเงินงวดแรกเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 63 เกิดความคลาดเคลื่อน

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้มีการโอนเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 1
โดยใช้ข้อมูลเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ซึ่งมีวันเก็บเกี่ยว รอบที่ 1 ถึงวันที่ 8 พ.ย. 63 เข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรง เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 63 จํานวน 786,380 ราย จํานวนเงิน 8,387.06 ล้านบาทนั้น

โดยตรวจพบข้อผิดพลาดในการคำนวณเงินชดเชยสลับชนิดข้าว กล่าวคือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้าซึ่งได้รับชดเชยส่วนต่าง ตันละ 1,222.36 บาท กับข้าวหอมปทุมธานีที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างตันละ 1,066.96 บาท จึงทำให้มีเกษตรกรจำนวน 409,917 ราย ซึ่งปลูกข้าวเจ้าและข้าวหอมปทุมธานีไม่ได้รับเงินตามจำนวนที่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. ได้เร่งแก้ไขโดยการโอนเงินเพิ่มเติมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้าครบตามจำนวน ภายในวันที่ 18 พ.ย. 63 และมอบหมายให้สาขาในพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจแก่เกษตรกรในกรณีที่ต้องดึงเงินส่วนที่เกินคืนจากบัญชีเงินฝากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 63

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินได้ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook