บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำอีก 1 ปี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำอีก 1 ปี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำอีก 1 ปี
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำจาก กปภ. ให้ลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ กปภ. สำนักงานใหญ่

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา เพื่อลดค่าครองชีพให้กับ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความช่วยเหลือค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 – ก.ย. 64 จากเดิมที่สิ้นสุดไปเมื่อ ก.ย. 63

ส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับ กปภ. สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กปภ. ได้ทั้ง 2 ช่องทาง

  1. เว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/
  2. กปภ. สำนักงานใหญ่ สำนักงาน กปภ.เขต 1 – 10 และ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 – ก.ย. 64 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือน พ.ย. 63 – ต.ค. 64) รวมเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ลงทะเบียน

สำหรับผู้มีบัตรฯ ที่ลงทะเบียนกับ กปภ. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก โดยสามารถชำระค่าน้ำประปาได้ที่สำนักงาน กปภ.สาขา และตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาของ กปภ. ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางการชำระค่าน้ำประปาในระบบออนไลน์ได้ตามปกติ

หลังจากนั้น กรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่ายคืนแก่ผู้มีบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาภายใต้วงเงินที่กำหนดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของเดือนถัดไป

อย่างไรก็ตาม ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาประจำเดือนในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662 หรือ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0-2109-2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400