เคล็ดลับการลงทุนสไตล์... ปรมาจารย์

เคล็ดลับการลงทุนสไตล์... ปรมาจารย์

เคล็ดลับการลงทุนสไตล์... ปรมาจารย์
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ว่ากันว่า... "การลงทุน" คล้ายกับการเล่นกีฬา เพราะการเล่นกีฬาจะประสบความสำเร็จได้ชัยชนะนั้น ต้องมีความชำนาญ ทักษะพื้นฐานที่ดี ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับ "การลงทุน" ที่เราต้องขยันเรียนรู้

และอดทนที่จะค้นหาแนวทางลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง ซึ่งเคล็ดลับการลงทุนด้านล่างนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลัง สนใจลงทุนหรือกำลังลงทุนอยู่

มีความรอบรู้ (Breadth) ต้องมีความกระตือรือร้นสนใจเรื่องราวต่างๆ รอบตัว และนอกจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการลงทุนโดยตรงแล้ว ยังต้องให้ความสนใจกับสิ่งอื่นๆ ด้วย

ช่างสังเกต (Observation) ต้องช่างสังเกต ใส่ใจรายละเอียด และจดจำข้อมูลที่สำคัญๆ ได้ ซึ่งจะทำให้ สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่าคนอื่น 

รักษาวินัย (Discipline) ต้องรู้จักอดทน อดกลั้น รอคอยจังหวะและโอกาส ไม่ตัดสินใจตามกระแส มีความมั่นคง ในหลักการและวิธีการลงทุนของตนเอง หากไม่มีวินัยและไม่มีใจหนักแน่นพอ ก็อาจถูกชักจูงไปในทางที่ก่อให้เกิด ความเสียหายได้ง่ายๆ

มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ต้องมองเห็นความเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆ และสามารถประติดประต่อ ข้อมูลเหล่านั้นจนมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆ ได้ เช่น สภาวะเศรษฐกิจส่วนรวมของไทย เศรษฐกิจโลก ฯลฯ

มีความยืดหยุ่น (Flexibility) ต้องเตรียมใจให้พร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้ทุกเมื่อ เปิดใจพร้อมที่จะยอมรับข้อมูลใหม่ๆ และโลกทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไม่ยึดติดกับความคิดหรือความเชื่อ บางอย่างตายตัวเกินไป

 

ขอบคุณข้อมูล TSI