กทม. เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้า รับเบี้ยยังชีพสูงสุด 1,000 บาท ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

กทม. เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้า รับเบี้ยยังชีพสูงสุด 1,000 บาท ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

กทม. เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้า รับเบี้ยยังชีพสูงสุด 1,000 บาท ต้องเตรียมอะไรบ้าง?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กทม. เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้า เตรียมรับเบี้ยยังชีพสูงสุด 1,000 บาท ในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป แนะเช็กเอกสารรวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์

เพจเฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

50 เขต กทม. เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป

ตั้งแต่เดือน ต.ค. - พ.ย. 2563 และ เดือน ม.ค. - ก.ย. 2564 กทม. โดย 50 สำนักงานเขต ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565 ทันทีโดยไม่เสียสิทธิ์

คุณสมบัติ

 • ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
 • เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 (เกิดก่อน 2 ก.ย. 2505)
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญ หรือสวัสดิการและสิทธิอื่นๆ ของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จัดให้ประจำ

เตรียมเอกสารพร้อมสำเนา เพื่อยื่นลงทะเบียน ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกดำเนินการด้วยตัวเอง)

สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับในอัตราดังนี้

 • อายุ 60 - 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
 • อายุ 70 - 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
 • อายุ 80 - 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 1,000 บาท

ขอให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขตครับ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook