ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 8 G 4052858 งวดที่ 9 ณ 1991340 งวดที่ 10 ษ 7268038

อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 8 H 8935167 งวดที่ 8 Y 7871023 งวดที่ 9 พ 4150384
งวดที่ 10 B 9010738 งวดที่ 10 ง 0637622

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

3141544 6142516 8219598 8449362 8620144

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,770 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท

0398920 2135217 5201424 5328787 7469702
8294292 8558081 8979224 9489079 9747291

อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 3,540 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท

1259647 3983009 4401773 4470174 4791345
5145674 5441715 5462018 5622971 5759409
5890036 6321945 6811918 7417964 7429971
8268255 9219831 9414690 9571788 9984295

เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,538 อันดับ อันดับละ 400 บาท

628110 735866

เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,276 อันดับ อันดับละ 300 บาท

03762 05702

เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 705,336 อันดับ อันดับละ 150 บาท

1109 5323 5379 6944