ตรวจสลากออมสินพิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ตรวจสลากออมสินพิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 206 ค 8510468

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 201 พ 6895786

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 810 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

0585075 2914963 4250793 4367656 8972033

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204 620 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 - 208 1,000 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

0105874 0218779 0609790 2287971 2837341
3408503 3990047 5020851 7898081 9649044

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 2,430 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

0599616 2188835 2352175 2840055 3054847
3441344 4558832 4657441 4658068 5143955
5741752 7854892 8015190 8069279 8880093

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 46,786 อันดับ อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203 - 204 12,790 อันดับ อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205 - 206 73,259 อันดับ อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 - 208 25,648 อันดับ อันดับละ 50 บาท

0570

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 467,836 อันดับ อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203 - 204 127,874 อันดับ อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205 - 206 732,575 อันดับ อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 - 208 256,471 อันดับ อันดับละ 20 บาท

923