พณ. เกาะติดสถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี

พณ. เกาะติดสถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี
นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมได้ติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากคาบสมุทรเกาหลีอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการเฝ้าระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งจากความขัดแย้งทางการเมืองและการค้าที่ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะขยายการค้าระหว่างไทย  - เกาหลีใต้ ให้มากขึ้นจากปัจจุบัน และหากมีความรุนแรงก็ถือเป็นโจทย์ที่สำคัญของกรมที่จะทำให้การค้ายังคงขยายตัวได้ นอกจากนี้ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกนั้น ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยได้มีการหารือกับภาคเอกชนทั้งในส่วนของการนำเข้าและส่งออก เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!