YLG เคลมทองได้มาตรฐานการันตีด้วยตราสัญลักษณ์คุ้มครองผู้บริโภค

YLG เคลมทองได้มาตรฐานการันตีด้วยตราสัญลักษณ์คุ้มครองผู้บริโภค

YLG เคลมทองได้มาตรฐานการันตีด้วยตราสัญลักษณ์คุ้มครองผู้บริโภค
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีรพงษ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจีพรีเชียส จำกัด รับตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทผู้ผลิตที่มีมาตรฐานปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณที่ 96.5% และหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Guarantee)

ylg

โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจผลิตและจำหน่ายทองรูปพรรณที่มีปริมาณความบริสุทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจากการสั่งซื้อสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าทองรูปพรรณ โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้