ประกันสังคม ตอบลงทุนกองทรัสต์ SRIPANWA ไร้เงินจมโชว์ปันผล 8 เดือน ฟาด 3.3 หมื่นล้านบาท

ประกันสังคม ตอบลงทุนกองทรัสต์ SRIPANWA ไร้เงินจมโชว์ปันผล 8 เดือน ฟาด 3.3 หมื่นล้านบาท

ประกันสังคม ตอบลงทุนกองทรัสต์ SRIPANWA ไร้เงินจมโชว์ปันผล 8 เดือน ฟาด 3.3 หมื่นล้านบาท
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ประกันสังคม กางผลตอบแทนลงทุนกองทรัสต์ SRIPANWA รับปันผลปีละ 6% รับทรัพย์อื้อกว่า 299 ล้านบาท พร้อมโชว์ 8 เดือนของปีนี้ได้เงินค่าตอบแทนแล้วกว่า 33,000 ล้านบาท

จากกรณีที่สื่อหลายสำนักได้เผยแพร่ข่าวสำนักงานประกันสังคม ถือหน่วยลงทุนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) ในสัดส่วนเป็นผู้ถือหน่วยรายใหญ่ และมีประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม ปัจจัยในการพิจารณาลงทุน ขั้นตอนและผู้มีอำนาจในการพิจารณาลงทุน รวมถึงผลตอบแทนการลงทุนในกิจการดังกล่าวนั้น

ล่าสุด นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้ถือหน่วยในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) มูลค่าการลงทุนราว 505 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน 22.6% ของจำนวนลงทุนของ SRIPANWA ทั้งหมด (มูลค่า ณ วันที่ 16 ก.ย. 63) โดยการลงทุนดังกล่าว เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สำนักงานประกันสังคมได้ลงทุนในหน่วยต่างๆ

ซึ่งการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมได้วิเคราะห์ถึงผลตอบแทน ความสามารถในการจัดหารายได้จากทรัพย์สิน สภาวะอุตสาหกรรม ทิศทางธุรกิจ และกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงที่ได้รับจากการลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์การลงทุน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนของสำนักงานอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ไม่ได้มีส่วนตัดสินใจลงทุนรายหลักทรัพย์แต่อย่างใด เพราะมีหน้าที่ออกระเบียบหลักเกณฑ์การลงทุนและกำกับดูแลเท่านั้น

สำนักงานประกันสังคมมีการลงทุนในกองทรัสต์ SRIPANWA ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนในปี 2556 มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยรายปีอยู่ที่ 6% และได้รับเงินปันผลจากการลงทุนแล้วจำนวน 229 ล้านบาท และตั้งแต่เดือน ม.ค.-ส.ค. 63 กองทุนประกันสังคมมีการลงทุน และมีผลตอบแทนที่รับรู้แล้วจำนวนกว่า 33,000 ล้านบาท ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมจึงขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจ และวางใจในการวิเคราะห์ และระมัดระวังของสำนักงานประกันสังคมในการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุน