การเคหะฯ ออกพันธบัตรเพื่อสังคมวงเงิน 6,800 ล้านบาท ขายผ่านออมสิน เปิดจอง 22 ก.ย. นี้

การเคหะฯ ออกพันธบัตรเพื่อสังคมวงเงิน 6,800 ล้านบาท ขายผ่านออมสิน เปิดจอง 22 ก.ย. นี้

การเคหะฯ ออกพันธบัตรเพื่อสังคมวงเงิน 6,800 ล้านบาท ขายผ่านออมสิน เปิดจอง 22 ก.ย. นี้
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุ ธนาคารออมสินเป็นผู้จัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่อสังคม หรือ Social Bond ของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 6,800 ล้านบาท โดยพันธบัตรมีจำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.02% ต่อปี รุ่น 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.64% ต่อปี และรุ่น 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี กระทรวงการคลังค่ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ เปิดให้นักลงทุนแสดงความจำนงแล้วเมื่อวันที่ 15 ก.ย. และเปิดจองซื้อในวันที่ 22 ก.ย. 63

timeline_20200921_141437นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ด้านนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) ของการเคหะแห่งชาติในครั้งนี้ เป็นการออกพันธบัตรเพื่อ Refinance การลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยทั้งประเภท เช่า เช่าซื้อ และซื้อ ที่มีระดับราคาที่รับภาระได้ เป็นการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 การทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์มีความยั่งยืนและประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ ซึ่งจะมีประชาชนประมาณ 13,569 ครัวเรือน หรือประมาณ 54,000 คน ได้รับประโยชน์จากการออกพันธบัตรในครั้งนี้

timeline_20200921_141442นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

ทั้งนี้ การออกพันธบัตรจะดำเนินการออกเป็น 3 ชุดคือ อายุ 5 ปี วงเงิน 1,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี วงเงิน 2,800 ล้านบาท และอายุ 15 ปี วงเงิน 3,000 ล้านบาท กำหนดออกพันธบัตรในวันที่ 23 กันยายน 2563 ซึ่งการออกพันธบัตรเพื่อสังคมในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการแบบให้เปล่าจาก Asian Development Bank ทำให้การออกพันธบัตรเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ International Capital Markets Association (ICMA) และ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และในปี 2564 กคช. ตั้งเป้าหมายการออกพันธบัตรเพื่อสังคม หรือพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเพื่อนำเงินที่ได้มาลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง