เร็วฉับไว! ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่านพร้อมเพย์

เร็วฉับไว! ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่านพร้อมเพย์

เร็วฉับไว! ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่านพร้อมเพย์
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความเกี่ยวกับผู้ประกันตนสามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่านระบบพร้อมเพย์ ได้แล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตร ผ่านระบบบริการ “พร้อมเพย์” กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากได้แล้ว

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ผ่านระบบบริการพร้อมเพย์กับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารไว้ โดยผู้ประกันตนที่สนใจขอรับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้ ก่อนยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

สำหรับผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรไว้แล้ว สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์จากการรับเงินโอนผ่านบัญชีธนาคารเป็นผ่านบริการพร้อมเพย์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การเพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรผ่านระบบบริการพร้อมเพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการลดการใช้กระดาษ (Paperless) และเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงบริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด ลดการใช้เงินสดและเช็คอีกด้วย