ธ.ก.ส.เปิดจำหน่ายสลากทวีสิน ชุด "ข้าวทิพย์" เพื่อเป็นทางเลือกในการออมให้กับประชาชน

ธ.ก.ส.เปิดจำหน่ายสลากทวีสิน ชุด "ข้าวทิพย์" เพื่อเป็นทางเลือกในการออมให้กับประชาชน

ธ.ก.ส.เปิดจำหน่ายสลากทวีสิน ชุด "ข้าวทิพย์" เพื่อเป็นทางเลือกในการออมให้กับประชาชน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายบุญช่วย เจียดำรงค์ชัย รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดใหม่ "ข้าวทิพย์"

ในราคาหน่วยละ 500 บาท จำนวน 7 หมวด หมวดละ 10 ล้านหน่วย รวม 35,000 ล้านบาท เมื่อฝากครบ 3 ปีจะได้รับคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 15 บาท ฝากตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 2 บาท

และฝากตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 6 บาท โดยผู้ฝากได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ฝากเงินมีสิทธิลุ้นรับเงินรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน

โดยจะออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 มิถุนายนนี้ และครั้งสุดท้ายวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 อายุการถือครองสลาก 3 ปี

ทั้งนี้ การออกสลากออมทรัพย์ทีวีสินชุดข้าวทิพย์ เป็นส่วนหนึ่งเพื่อชดเชยสลากออมทรัพย์ชุดบัตรเพิ่มทรัพย์ ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน และเป็นทางเลือกในการออมให้กับประชาชน โดยเงินทุกบาทที่ ธ.ก.ส. รับฝาก

จะนำไปเป็นทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร พัฒนาภาคเกษตรกรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของประเทศด้วย

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2556 ธ.ก.ส. ตั้งเป้าระดมเงินฝาก 82,000 ล้านบาท พร้อมยืนยันว่า การระดมเงินฝาก ไม่เกี่ยวข้องกับการระดมเงินทุนเพื่อจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวแต่อย่างใด

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook