ผลตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563

ผลตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563

ผลตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ประกาศผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 ออกรางวัล

รางวัล ชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 12 จำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

9184319 9189571 9196695 9361094 9363598 9367315 9368861
9184834 9191558 9197376 9361499 9364228 9367748 9368898
9185654 9192401 9197501 9362755 9364891 9368814 9369299
9186532 9195252 9199165 9363575 9365845 9368814

รางวัล ชุดพราวพิมาน (รางวัลพิเศษ ครั้งที่ 1) จำนวน 30 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท

9991197 9991834 9995250 9995481 9996146 9996460 9996783
9991234 9995118 9995305 9995534 9996181 9996755 9996789
9991318 9995167 9995318 9995708 9996296 9996758 9996851
9991489 9995184 9995426 9995771 9996305 9996768 9996965
9991715 9995249

รางวัล ชุดพิมานมาศ ครั้งที่ 7 หมวดละ 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

AA 1003377 AB 1006043 AC 1006813 AD 1020266 AE 1004621 AF 1005626
AA 1020133 AB 1007200 AC 1019166 AD 1023581 AE 1034566 AF 1023661
AA 1030750 AB 1023794 AC 1024629 AD 1036343 AE 1050856 AF 1043318
AA 1047647 AB 1026457 AC 1046215 AD 1051461 AE 1055984 AF 1045935
AA 1056483 AB 1026668 AC 1053851 AD 1054849 AE 1058018 AF 1048407
AA 1060735 AB 1041505 AC 1056150 AD 1064963 AE 1060092 AF 1049231
AA 1064615 AB 1061735 AC 1056719 AD 1070442 AE 1062479 AF 1054684
AA 1075674 AB 1065963 AC 1062784 AD 1081171 AE 1080843 AF 1076850
AA 1097497 AB 1073870 AC 1083229 AD 1086215 AE 1086195 AF 1078893
AA 1098889 AB 1097062 AC 1083948 AD 1091528 AE 1095319 AF 1093475

รางวัลพิเศษ ชุดพิมานมาศ หมวดละ 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท

AA 1017251 AB 1082048 AD 1028206 AE 1033225
AA 1045738 AC 1016877 AD 1081359 AF 1081076
AB 1072168 AC 1062076 AE 1010602 AF 1099524