ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563

ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563

ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจผลสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี ประจำวันที่16 กันยายน 2563

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

งวดที่ 106 V 7549391 งวดที่ 117 X 1870367 งวดที่ 129 W 0633149

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 6,501 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

0633149 1870367 7549391

อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 119 ม 2026548 งวดที่ 132 ผ 0278376

อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 4,336 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท

8733070 8981779

อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง งวดที่ 86, 101 - 134 10,070 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
งวดที่ 135 - 138 770 อันดับ อันดับละ 8,000 บาท

0455312 4031000 5417989 5967318 9721293

อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง งวดที่ 86, 101 - 134 20,140 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 135 - 138 1,540 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

0962063 1706388 2895795 3826390 3886920
4576070 7247203 9289558 9405660 9507817

เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง งวดที่ 86, 101 - 134 40,224 อันดับ อันดับละ 400 บาท
งวดที่ 135 - 138 3,072 อันดับ อันดับละ 300 บาท

499114 559363

เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง งวดที่ 86, 101 - 134 400,950 อันดับ อันดับละ 300 บาท
งวดที่ 135 - 138 30,668 อันดับ อันดับละ 200 บาท

13350 92045

เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง งวดที่ 86, 101 - 134 4,008,194 อันดับ อันดับละ 150 บาท
งวดที่ 135 - 136 167,272 อันดับ อันดับละ 125 บาท
งวดที่ 137 - 138 139,326 อันดับ อันดับละ 100 บาท

1878 6340