สรรพากร เตือนผู้ค้าออนไลน์อย่าลืมยื่น ภ.ง.ด.94 ภายในวันที่ 30 ก.ย. นี้

สรรพากร เตือนผู้ค้าออนไลน์อย่าลืมยื่น ภ.ง.ด.94 ภายในวันที่ 30 ก.ย. นี้
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นางสามหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) โฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่า พฤติกรรมคนไทยหันเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นกว่า 478% เพราะมีโปรโมชั่น ซื้อง่าย และสะดวกสบาย จึงส่งผลให้ยอดขายของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

อีกทั้งปัจจุบันกรมสรรพากรได้นำระบบ Data Analytics มาเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ จึงขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ นำรายได้จากการประกอบธุรกิจระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 63 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงของธุรกิจ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือยื่นผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th จนถึงวันที่ 8 ต.ค. 63