สรรพากร เตือนผู้ค้าออนไลน์อย่าลืมยื่น ภ.ง.ด.94 ภายในวันที่ 30 ก.ย. นี้

สรรพากร เตือนผู้ค้าออนไลน์อย่าลืมยื่น ภ.ง.ด.94 ภายในวันที่ 30 ก.ย. นี้

สรรพากร เตือนผู้ค้าออนไลน์อย่าลืมยื่น ภ.ง.ด.94 ภายในวันที่ 30 ก.ย. นี้
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นางสามหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) โฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่า พฤติกรรมคนไทยหันเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นกว่า 478% เพราะมีโปรโมชั่น ซื้อง่าย และสะดวกสบาย จึงส่งผลให้ยอดขายของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

อีกทั้งปัจจุบันกรมสรรพากรได้นำระบบ Data Analytics มาเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ จึงขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ นำรายได้จากการประกอบธุรกิจระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 63 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงของธุรกิจ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือยื่นผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th จนถึงวันที่ 8 ต.ค. 63