เราไม่ทิ้งกัน หยุดโอนเงิน 30 ก.ย. นี้ คลังจี้ค้างเติ่งกว่า 56,000 คน ผูกพร้อมเพย์ก่อนชวดสิทธิ์!

เราไม่ทิ้งกัน หยุดโอนเงิน 30 ก.ย. นี้ คลังจี้ค้างเติ่งกว่า 56,000 คน ผูกพร้อมเพย์ก่อนชวดสิทธิ์!

เราไม่ทิ้งกัน กระทรวงการคลังเตรียมหยุดโอนเงิน 5,000 บาท ในวันที่ 30 ก.ย. 63 พร้อมขีดเส้นตายผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนก่อนวันที่ 28 ก.ย. 63

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า มาตรการเยียวยา 5,000 บาทจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันได้เสร็จสิ้นและมีจำนวนผู้รับสิทธิ์เยียวยากว่า 15.3 ล้านคน แต่ยังมีจำนวนผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาจำนวน 56,000 คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีรับเงิน เช่น ไม่มีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือบัญชีปิด เป็นต้น ที่ผ่านมากระทรวงการคลังพยายามโอนเงินซ้ำต่อเนื่อง และจะโอนไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 เท่านั้น

ดังนั้น ผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินขอให้ตรวจสอบที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ด้วยการกดปุ่มสีเขียวเข้ม "ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ" หากอยู่ในกลุ่มดังกล่าว หรือได้รับ SMS แจ้งว่าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จขอให้รีบติดต่อธนาคารใดก็ได้ที่มีบัญชีอยู่ เพื่อผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนก่อนวันที่ 28 ก.ย. 63 เพื่อให้ทันรับเงินโอนจากการะทรวงการคลังภายในวันที่ 30 ก.ย. 63

อ่านเรื่อง เราไม่ทิ้งกัน ต่อที่นี่