เราไม่ทิ้งกัน หยุดโอนเงิน 30 ก.ย. นี้ คลังจี้ค้างเติ่งกว่า 56,000 คน ผูกพร้อมเพย์ก่อนชวดสิทธิ์!

เราไม่ทิ้งกัน หยุดโอนเงิน 30 ก.ย. นี้ คลังจี้ค้างเติ่งกว่า 56,000 คน ผูกพร้อมเพย์ก่อนชวดสิทธิ์!

เราไม่ทิ้งกัน หยุดโอนเงิน 30 ก.ย. นี้ คลังจี้ค้างเติ่งกว่า 56,000 คน ผูกพร้อมเพย์ก่อนชวดสิทธิ์!

เราไม่ทิ้งกัน กระทรวงการคลังเตรียมหยุดโอนเงิน 5,000 บาท ในวันที่ 30 ก.ย. 63 พร้อมขีดเส้นตายผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนก่อนวันที่ 28 ก.ย. 63

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า มาตรการเยียวยา 5,000 บาทจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันได้เสร็จสิ้นและมีจำนวนผู้รับสิทธิ์เยียวยากว่า 15.3 ล้านคน แต่ยังมีจำนวนผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาจำนวน 56,000 คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีรับเงิน เช่น ไม่มีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือบัญชีปิด เป็นต้น ที่ผ่านมากระทรวงการคลังพยายามโอนเงินซ้ำต่อเนื่อง และจะโอนไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 เท่านั้น

ดังนั้น ผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินขอให้ตรวจสอบที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ด้วยการกดปุ่มสีเขียวเข้ม "ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ" หากอยู่ในกลุ่มดังกล่าว หรือได้รับ SMS แจ้งว่าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จขอให้รีบติดต่อธนาคารใดก็ได้ที่มีบัญชีอยู่ เพื่อผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนก่อนวันที่ 28 ก.ย. 63 เพื่อให้ทันรับเงินโอนจากการะทรวงการคลังภายในวันที่ 30 ก.ย. 63

อ่านเรื่อง เราไม่ทิ้งกัน ต่อที่นี่