พันธบัตรออมทรัพย์ คงเหลือ 3,000 ล้านบาทสุดท้าย

พันธบัตรออมทรัพย์ คงเหลือ 3,000 ล้านบาทสุดท้าย
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กล่าวว่า ขณะนี้วงเงินจำนวนพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังคงเหลือ 3,000 ล้านบาทสุดท้าย จากวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งรุ่นวอลเล็ต สบม. ครั้งที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี วงเงินคงเหลือ 500 ล้านบาท ซื้อได้รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท และรุ่นก้าวไปด้วยกันอายุ 7 ปีอัตราดอกเบี้ย 2.22 ต่อปี วงเงินคงเหลือ 2,500 ล้านบาท

โดยสามารถซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงินผ่านช่องทางการจำหน่ายของ 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ทั้งนี้ พันธบัตรออมทรัพย์ทั้ง 2 รุ่นจะจำหน่ายถึงวันที่ 11 ก.ย. 63 นี้เท่านั้น