วิธีเช็กสิทธิ์ประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงิน 15,000 บาท ไม่ยุ่งยาก

วิธีเช็กสิทธิ์ประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงิน 15,000 บาท ไม่ยุ่งยาก

วิธีเช็กสิทธิ์ประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงิน 15,000 บาท ไม่ยุ่งยาก
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม รับเงินเยียวยา 15,000 บาท เฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่เกิน 6 เดือน

เริ่มขึ้นแล้วสำหรับการจ่ายเงินเยียวยา 15,000 บาท ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ถึง 6 เดือน

โดยผู้ประกันตนที่ต้องการตรวจสอบว่าตนมีสิทธิ์รับเงินดังกล่าวหรือไม่สามารถเช็กได้ที่เว็บไซต์เพียงแค่ 3 ขั้นตอนดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ ของสำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/ หรือคลิกที่นี่

ssocheck

2. เลือกตรวจสอบสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา

ssocheck1

3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสตัวเลขให้ตรงกับรูปภาพ จากนั้นคลิก “ตรวจสอบสิทธิ์”

ssocheck2

4. ระบบจะแสดงผลว่าได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาทหรือไม่

ssocheck3