วิธียื่นคำขอแก้หนี้ผ่าน "ทางด่วนแก้หนี้" สำหรับคนกู้บ้าน-กู้รถ-บัตรเครดิต จนจ่ายหนี้ไม่ไหว

วิธียื่นคำขอแก้หนี้ผ่าน "ทางด่วนแก้หนี้" สำหรับคนกู้บ้าน-กู้รถ-บัตรเครดิต จนจ่ายหนี้ไม่ไหว

วิธียื่นคำขอแก้หนี้ผ่าน "ทางด่วนแก้หนี้" สำหรับคนกู้บ้าน-กู้รถ-บัตรเครดิต จนจ่ายหนี้ไม่ไหว
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เพจเฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โพสต์ข้อความระบุว่า “ทางด่วนแก้หนี้” ช่องทางเสริมสำหรับลูกหนี้ที่ต้องการขอปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้ โดยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ของแบงก์ชาติ พร้อมเป็นตัวกลางประสานกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้

สำหรับขั้นตอนการขอยื่นคำขอแก้หนี้มีดังนี้

525629

 1. ผู้ที่ต้องการใช้บริการให้เข้าไปที่นี่ (คลิก) จากนั้นระบบ ก็จะแสดงให้เห็นหน้าหลักของเว็บไซต์
 2. อ่านข้อรายละเอียด ข้อตกลงและเงื่อนไขให้เรียบร้อยก่อน กดยอมรับการใช้งานทางด่วนแก้หนี้
 3. กรอกชื่อ-นามสกุล / ชื่อนิติบุคคล (บริษัท ห้างหุ้นส่วน องค์กร)
 4. กรอกรหัสอ้างอิงบุคคล / นิติบุคคล มีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง และเลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้เลื่อนมากรอกข้อมูลในช่อง "เลขประจำตัวบุคคล และนิติบุคคล"
 5. ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 6. กรอกอีเมล์
 7. กรอกเหตุผล หรือคำอธิบายประกอบคำขอ โดยใส่ข้อมูลสำคัญที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการทางการเงิน เช่น ถูกพักงานในช่วงโควิด-19 ทำให้ขาดรายได้ และไม่สามารถชำระหนี้สินได้ตามเดิม รวมถึงข้อมูลการค้างชำระนานเท่าไร หรือมีสถานะทางคดีหรือไม่
 8. เลือกผู้ให้บริการทางการเงินที่เราต้องการขอความช่วยเหลือ
  • เลือกแนวทางที่ต้องการเสนอให้ผู้บริการทางการเงินพิจารณา (เลือกได้ 3 ข้อ) ได้แก่
   • ยืดระยะเวลาชำระหนี้
   • พักชำระเงินต้น
   • ลดอัตราดอกเบี้ย
   • ยกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
   • ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม
   • เปลี่ยนประเภทหนี้ เพื่อให้ดอกเบี้ยถูกลง
   • ปิด/ชำระหนี้เร็วขึ้น
   • อื่นๆ (โปรดระบุ)
 9. เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นหนี้ ได้แก่ บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อจำนำทะเบียน, สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อเช่าซื้อ ลิสซิ่ง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์, สินเชื่อประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
 10. ระบุสาขาที่ทำสัญญา
 11. หากต้องการขอความช่วยเหลือให้คลิกที่ "เพิ่มผลิตภัณฑ์" หรือ "เพิ่มผู้ให้บริการทางการเงิน" เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ "กดเพื่อขอรหัสติดตามเรื่อง" จากนั้นรหัสติดตามเรื่องจะถูกส่งมาที่ SMS ให้นำรหัสนั้นมาใส่ข้อมูลในช่อง "กรอกรหัสติดตามเรื่อง" จากนั้นกดส่งข้อมูลเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการยื่นคำขอผ่านทางด่วนแก้หนี้

801644

กรุณาเก็บรหัสติดตามเรื่องไว้เพราะจะต้องใช้รหัสดังกล่าวติดตาม สอบถามข้อมูล ความคืบหน้าของคำขอที่ได้ยื่นผ่านทางด่วนแก้หนี้